IOANNIS KOKKALIS

ELTE ID
1378

Name
IOANNIS

Surname
KOKKALIS

Father's Name
KONSTANTINOS

Work Address
ANTINOROS 16-18 , ATHENS

Telephone
211 1825451

Email

Works at
46 ARTIA POREIA AUDIT LTD