ASIMINA MARKOU

ELTE ID
2508

Name
ASIMINA

Surname
MARKOU

Father's Name
DIMITRIOS

Work Address
FRAGKOKLISSIAS 3A & GRANIKOU , MAROUSI

Telephone
210 6781100

Email
minamarkou@yahoo.gr

Works at
5 Deloitte Certified Public Accountants S.A.