DIMITRIOS XYDIAS

ELTE ID
2893

Name
DIMITRIOS

Surname
XYDIAS

Father's Name
GEORGE

Work Address
AMVROSIOY FRANTZI 34 , NEOS KOSMOS

Telephone
2109008400

Email
dxydias@eurostatus-nexia.gr

Works at
12 NEXIA EUROSTATUS CERTIFIED AUDITORS S.A.