EVAGGELIA FETSI

ELTE ID
2906

Name
EVAGGELIA

Surname
FETSI

Father's Name
GERASIMOS

Telephone
210 9008400

Email
efetsi@eurostatus-nexia.gr

Works at
12 NEXIA EUROSTATUS CERTIFIED AUDITORS S.A.