ALEXANDRA KOSTARA

ELTE ID
1448

Name
ALEXANDRA

Surname
KOSTARA

Father's Name
VASILEIOU

Work Address
FRAGKOKLISSIAS 3A & GRANIKOU 3Α , MAROUSI

Telephone
210 6781 100

Email
akostara@deloitte.gr

Works at
5 Deloitte Certified Public Accountants S.A.