DESPINA XENAKI

ELTE ID
1591

Name
DESPINA

Surname
XENAKI

Father's Name
KONSTANTINOS

Work Address
FRAGKOKLISSIAS 3A & GRANIKOU , MAROUSI

Telephone
210 6781 100

Email
dxenaki@deloitte.gr

Works at
5 Deloitte Certified Public Accountants S.A.