PETROS VAPORIDIS

ELTE ID
2117

Name
PETROS

Surname
VAPORIDIS

Father's Name
IOSIF

Work Address
FRAGKOKLISSIAS 3A & GRANIKOU , MAROUSI

Telephone
210 6781 100

Email
pvaporidis@deloitte.gr

Works at
5 Deloitte Certified Public Accountants S.A.