DIMITRIOS ADAMOPOULOS

ELTE ID
1107

Name
DIMITRIOS

Surname
ADAMOPOULOS

Father's Name
THEODOROS

Work Address
AMVROSIOY FRANTZI 34 , NEOS KOSMOS

Telephone
2109008400

Email
dadam@eurostatus-nexia.gr

Works at
12 NEXIA EUROSTATUS CERTIFIED AUDITORS S.A.