ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Company ELTE ID
60

Company Name
ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Company Title
ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΙΚΕ

Legal Form
PRIVATE CAPITAL COMPANY

Website
www.exelenxis.gr

Email
contact@exelenxis.gr

Contact Person
GEORGE VRETTOS
210 3834851, 2296064718
6977201966
gbrettos@otenet.gr

Headquarter
XAR. TRIKOUPI 5, 10678, ATHENS
210 3834851
2296064736
gbrettos@otenet.gr

Company Owners
GEORGE VRETTOS
ARTEMIS VRETTOU
PANAGIOTA MANTHOY

Company Managers
ARTEMIS VRETTOU
ADMINISTRATOR

CO-OP Auditors
1188 GEORGE VRETTOS (60 ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
3131 VASILIKI VASILEIOU (60 ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)