Σελίδα ΕΛΤΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1132

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 39 , ΡΟΔΟΣ

Τηλέφωνο
2241037421

Email
i.g.anastasiadis@gmail.com

Εργάζεται στην
24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ