ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2469

Όνομα
ΓΙΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο
211 4111500

Email

Εργάζεται στην
2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.