ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1879

Όνομα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επώνυμο
ΧΑΡΙΣΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7217915

Email
vcharissis@rba.gr

Εργάζεται στην
37 ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ