ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2201

Όνομα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΛΜΟΣ

Όνομα Πατρός
ΗΛΙΑ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7217915

Email
vpalmos@rba.gr

Εργάζεται στην
37 ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ