ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2368

Όνομα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ

Όνομα Πατρός
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7217915

Email
ekrikzonis@rba.gr

Εργάζεται στην
37 ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ