Σελίδα ΕΛΤΕ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΟΥΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1340

Όνομα
ΜΙΧΑΗΛ

Επώνυμο
ΚΑΠΟΥΣ

Τηλέφωνο
2102842257

Email
mkapous@krp.com.gr

Εργάζεται στην
38 KRP AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ