Σελίδα ΕΛΤΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1615

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Τηλέφωνο
2102014842

Email
ipantazis@krp.com.gr

Εργάζεται στην
38 KRP AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ