Σελίδα ΕΛΤΕ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΡΑΠΙΔΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2103

Όνομα
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επώνυμο
ΑΓΡΑΠΙΔΗ

Τηλέφωνο

Email

Σε Αναστολή
ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ. ΑΡ. 152/13-07-2018)