Σελίδα ΕΛΤΕ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2262

Όνομα
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επώνυμο
ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλέφωνο

Email

Σε Αναστολή
ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ. ΑΡ. 152/13-07-2018)