ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2535

Όνομα
ΑΝΔΡΕΑΣ

Επώνυμο
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 236 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8257720

Email
koriakoni@hotmail.com

Εργάζεται στην
56 EUROFAST AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.