ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2524

Όνομα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Επώνυμο
ΠΕΤΡΑ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2104610318

Email
ppetra@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ