ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2545

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΗΤΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
ikalogeras@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ