ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2630

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
gbalafoutis@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ