Σελίδα ΕΛΤΕ

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2632

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
mary.alexandrou@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ