ΡΟΔΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2677

Όνομα
ΡΟΔΗ

Επώνυμο
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2310 406500

Email
rsimeonidou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ