ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2722

Όνομα
ΜΙΧΑΗΛ

Επώνυμο
ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Όνομα Πατρός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
mstergiou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ