ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΝΙΩΤΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2735

Όνομα
ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Επώνυμο
ΚΡΑΝΙΩΤΗ

Όνομα Πατρός
ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
ekranioti@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ