Σελίδα ΕΛΤΕ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2766

Όνομα
ΛΑΜΠΡΟΣ

Επώνυμο
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 10 , ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλέφωνο

Email
info@orion-audit.gr

Εργάζεται στην
2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.