ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2772

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Επώνυμο
ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΗΛ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
kefthymiou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ