Σελίδα ΕΛΤΕ

ΠΕΤΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2803

Όνομα
ΠΕΤΡΙΝΑ

Επώνυμο
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο
210 6993749

Email
petrina.athanasiadou@mazars.gr

Εργάζεται στην
17 MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.