Σελίδα ΕΛΤΕ

ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2804

Όνομα
ΣΟΦΙΑ

Επώνυμο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
sanastasiou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ