ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2811

Όνομα
ΠΑΥΛΟΣ

Επώνυμο
ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
pgkorogias@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ