ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΑΡΙΔΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2823

Όνομα
ΣΟΦΙΑ

Επώνυμο
ΚΟΚΑΡΙΔΑ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΠΥΛΑΙΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο
2311820899

Email
kokarida@ksigreece.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ