ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΡΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2830

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΜΑΡΤΑΡΑΣ

Όνομα Πατρός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
nmartaras@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ