ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2840

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Όνομα Πατρός
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 45 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7217915

Email
ipapathanasiou@rba.gr

Εργάζεται στην
37 ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ