ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2852

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
gstamatopoulos@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ