ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2856

Όνομα
ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

Επώνυμο
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
mfilippopoulou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ