ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΥΔΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2868

Όνομα
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επώνυμο
ΔΗΜΟΥΔΗ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο
2106781100

Email
kdimoudi@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ