ΜΑΡΙΑ ΚΕΡΕΝΤΖΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2877

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΚΕΡΕΝΤΖΗ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο
2106781100

Email
kerentzimar@hotmail.com

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ