ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΕΤΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2889

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΜΠΙΖΕΤΑΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
2106781100

Email
gbizetas@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ