ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΜΠΕΝΑΒΙΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2944

Όνομα
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ

Επώνυμο
ΜΠΕΝΑΒΙΔΟΥ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
vbenavidou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ