ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΛΕΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2988

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΤΣΕΛΕΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τηλέφωνο

Email
itselekis@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ