ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΑΡΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3109

Όνομα
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Επώνυμο
ΜΠΑΡΑΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο
211 4111500

Email

Εργάζεται στην
2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.