ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1584

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο
211 4111500

Email
konnifor@yahoo.gr

Εργάζεται στην
2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.