ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1735

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΣΑΚΚΗΣ

Τηλέφωνο
211 4111500

Email
orion.sakkis@gmail.com

Εργάζεται στην
2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.