ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2136

Όνομα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Επώνυμο
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο
211 4111500

Email
tdd@orion-audit.gr

Εργάζεται στην
2 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.