ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΗΛΕΙΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1698

Όνομα
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επώνυμο
ΠΗΛΕΙΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
mpelidis@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ