ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1546

Όνομα
ΑΝΔΡΕΑΣ

Επώνυμο
ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ

Όνομα Πατρός
ΧΡΗΣΤΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
abarlikas@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ