ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1205

Όνομα
ΦΩΤΕΙΝΗ

Επώνυμο
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
fgiannopoulou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ