ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1296

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
yiliopoulos@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ