ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1792

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781 100

Email
msirmopoulou@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ